Kehärata lyhyesti

Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän runko­yhteyden lentoaseman kautta pää­radan ja Vantaankosken radan välille.

Kehärata on raide­yhteys Helsinki-Vantaan kansainväliselle lento­asemalle sekä oleellinen osa kaupunkirataverkkoa, joka parantaa koko seudun joukkoliikennetar­jontaa. Rata yhdistää seudun asuin- ja työpaikka-­alueet.

18 kilometriä pitkä Kehärata tuo raideliikenteen piiriin uusia alueita Vantaalla ja liityntäliikenne mahdollistaa raideliikenteen hyödyntämisen kauempaakin Uudeltamaalta. Kehärata vähentää linja-auto- ja henkilöautoliikenteen tarvetta ja niiden aiheuttamia ympäristöhaittoja sekä edistää siten EU:n ilmastopoliittisia tavoitteita.

Raideyhteys Helsingin keskustasta lentoasemalle
Kehäradalla liikennöivät junat ovat kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja uusia Sm5-matalalattiajunia, jotka kulkevat ruuhka-aikoina 10 minuutin vuoro­välillä molempiin suuntiin. Kaluston käyttöaste tehos­tuu, kun junat kiertävät kehää ympäri. Matka Helsingistä lentoasemalle taittuu puolessa tunnissa. ­Junien kulkunopeus on maksimissaan 120 kilometriä ­tunnissa.

Pohjoisen suunnan lentomatkustajat vaihtavat kauko­junista Kehäradan juniin Tikkurilassa, josta matka-aika lento­asemalle on kahdeksan ­minuuttia.

Reitti ja asemat

Ensimmäisessä vaiheessa neljä uutta asemaa
Rata on kaksiraiteinen lähiliikenteen kaupunkirata, jolla kulkee ainoas­taan henkilöliikennettä. Kehäradalle tulee Kivistön ja Leinelän pinta-­asemat sekä Aviapoliksen ja Lentoaseman tunneliasemat. Ruskeasannassa ja Viinikkalassa on tunneliasemavaraukset. Vehkalassa ja Petaksessa on pinta-asemavaraukset. Vilkkaimmat uudet asemat tulevat olemaan Kivistö ja Lentoasema.

Rata alittaa lentoaseman alueen kahdeksan kilometriä pitkässä kaksoistunnelissa. Tunneli alkaa lännestä tultaessa lentoaseman 1. kiitotien eteläpuolella ja nousee pintaan
Ilolassa Laaksotien itäpuolelle ja Koivukylänväylän
eteläpuolelle sijoittuvalla aluella.

Ratatunneleiden väliin louhitaan yhdystunnelit noin 200 metrin välein. Yhdystunneleiden kautta voidaan onnettomuus–tilanteissa poistua viereiseen tunneliin. Käyttöturvallisuuden vaatimukset korostuvat suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hämeenlinnanväylää parannetaan Kehä III:n ja Keimolan välillä
Kivistön asemanseudun katujärjestelyt suunnitellaan osana Hämeenlinnanväylän parantamista Kehä III:n ja Keimolan välillä. Tiesuunnitelmaan kuuluu mm. uusi Keimolanportin eritasoliittymä. Vanhaa Hämeenlinnantietä siirretään ja sen luonne ja visuaalinen ilme suunnitellaan kaupunkimaiseksi ja ajonopeuksia hidastavaksi. Hämeenlinnanväylälle on suunniteltu korkealuokkaiset vaihtopysäkit ja nykyinen moottoritien ympäristö huomioidaan melu­suojauksilla.

Aviapolis

Aviapoliksen asemalaituri

Leinelän asema

Leinelän asemalaituri

Rakentamiskustannukset ja toteutus
Kehärata-projektin kokonaiskustannusarvio on 590 miljoonaa euroa. Rahoitus jaetaan valtion (404 milj. euroa) ja Vantaan kaupungin (186 milj. euroa) kesken. Projekti saa EU-tukea tässä vaiheessa yhteensä noin 17,8 milj. euroa.

Kustannusarvioon sisältyvät myös Hämeenlinnanväylän parantaminen Kehä III:n ja Keimolan välillä sekä Tikkurilan matkakeskuksen 1. vaihe.

Kehärata-projekti toteutetaan Ratahallintokeskuksen johdolla. Muita sopimuskumppaneita ovat Vantaan kaupunki, Tiehallinto ja Finavia.

Kehäradan rakentaminen alkoi keväällä 2009 ja liikennöinti radalla alkaa vuoden 2014 puolivälissä.

Kehärata lukuina:
kustannusarvio on 590 M€
kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata
junien enimmäisnopeus 120 km/h
radan pituus 18 km
uusia asemia 4 kpl ja asemavarauksia 4 kpl
liityntäpysäpaikkoja 1. vaiheessa autoille noin 500, lisäksi rakennetaan polkupyörien pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkoja lisätään tarpeen mukaan.